close menu

Menu

Trống Cơm mang đến cho bạn một thực đơn phong phú với những món ăn đặc sắc đậm đà hương vị 3 miền Bắc – Trung – Nam

Menu Delivery giảm 25%

Menu Delivery Giảm 25%
Menu Delivery giảm 25%

SET MENU

SET MENU
SET MENU

TRAY DELI

TRAY DELI
TRAY DELI

MENU HẢI SẢN DELI

HẢI SẢN DELI
MENU HẢI SẢN DELI